Tomato, Tomahto, Potato, Potahto… Frisbee and Tupperware?