Incassobureaus hebben als belangrijkste taak het incasseren van opeisebare schulden. Het verdienmodel van een incassobureau is dan ook meestal gebaseerd op aan de ene kant incassokosten en aan de andere kant provisie over de opbrengsten. klanttevredenheid staat bij een goed incassobureau altijd voorop.

Niet elk incassobureau is even specialistisch of deskundig. Het is belangrijk om van tevoren te checken met welk incassobureau je in zee gaat. Een incassobureau geleid door een jurist geeft het meeste vertrouwen, zeker als er nog advocaten werken.

Niet elk incassobureau richt zich op dezelfde branche. Zo zijn er specifiek incassobureaus voor de zorg en automotive, maar ook voor de bouwnijverheid en landbouw en visserij.

Credit management, ofwel het beheren en financieren van het korte vreemd vermogen, houdt zich vooral bezig met het op orde krijgen (en houden) van de geldstroom. ‘Cash is king’ is een veel gehoorde uitdrukking. Dit bekent dat een ondernemer moet sturen op kasstromen (wat komt er binnen in kas, of op de bankrekening) in plaats van op de boekhoudkundige manipulatie van de kasstroom, wat resulteert in winst. Winst betekent omzet minus kosten. Maar of iets een kostenpost is, daar valt over te twisten. Zo hoeft een kostenpost nog geen uitgave te zijn (zoals afschrijving), maar ook een uitgave kan geen kostenpost zijn (bijvoorbeeld de aanschaf van een kantoorgebouw).

Belangrijk bij het selecteren van een incassobureau zijn de volgende punten.

Snelheid. Hoe lang duurt het voordat een incassotraject doorlopen is?
Inhoud. Welke stappen zet het incassobureau om de vorderingen te incasseren?
Transparantie. Kun je online meekijken of houdt men je op de hoogte van de voortgang (maandelijkse rapportages)?
Doorstorten. Stort het incassobureau het geld direct door na ontvangst?
Samenwerking. Op wat voor basis wil je samenwerken, zonder contract of met een contract (elke vorm haar eigen voordelen). De meest gebruikte vorm in de incassobranche isno cure no pay incasso.

Author's Bio: 

De auteur is een ervaren Content schrijver en uitgever voor Business Development. Bezoek aan http://www.invorderingsbedrijf.nl/ voor meer informatie over Incassobureaus, klanttevredenheid en no cure no pay incasso.