Een incassobureau is een bedrijf dat schulden incasseert op consumenten en bedrijven. Een incassobureau int de shuld namens de crediteur wanneer de betalingstermijn wordt overschreden. De crediteur betaald een vooraf overeengekomen vergoeding voor het incasseren van de schulden.

Een incassobureau maant de debiteuren continu aan de schulden te betalen. Soms wordt een debiteurenbezoeker ingezet en wordt de debiteur op kantoor of thuis benaderd. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever wordt de debiteur op een gepaste wijze benaderd. Wanneer men een goede relatie met de debiteur wenst te behouden kan de aanpak hierop afgestemd worden. Op deze wijze komt de klanttevredenheid niet in het gedrang. Een goed incassobureau zet zeer effectieve middelen in om de schulden te innen, zij het wel binnen bepaalde grenzen. Zo mag geen gebruik gemaakt worden van grof taalgebruik en mag de debiteur na 9u ‘s avonds of voor 8 uur ‘s morgens niet worden benaderd.

Incassobureaus werken doorgaans op basis van de formule No Cure No Pay Incasso. Dit betekent dat de debiteur geen kosten is verschuldigd is wanneer er niets kan worden geincasseerd. Dit is voor de crediteur en voor het incassobureau een win-winsituatie. De crediteur kan zich op zijn core business richten en de zorg voor het innen van de gelden ligt bij de incassopartner. Het incassobureau heeft er baat bij om de gelden zo snel mogelijk binnen te halen aangezien het bureau enkel betaald wordt wanneer er geld wordt geincasseerd.

Kan het geld niet worden geincasseerd na een intensieve incassoprocedure dan kan een vonnis worden gehaald bij de rechtbank waarmee vervolgens beslag wordt gelegd op bezittingen van de debiteur. Al de kosten voor dit gerechtelijk traject zijn te verhalen op de debiteur. Een goed incassobureau staat de crediteur ook bij in de gerechtelijke procedure.

Author's Bio: 

The author is an experienced Content writer and publisher for Business Development. Visit at http://www.invorderingsbedrijf.nl/ to know more about Incassobureau and No Cure No Pay Incasso with Klanttevredenheid.